Zápis Výboru

27.12.2017

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 27. 12. 2017


Výbor jednomyslně odmítl poslední návrh pana ředitele na navýšení základní hodinové a tarifní mzdy a odmítl převádění mzdových prostředků do stabilizační odměny a do odměny za hospodářský výsledek.

Cílem Výboru je vyjednání co nejvyšší základní mzdy bez ohledu na průměrnou hodinovou mzdu. Průměrná hodinová mzda se skládá ze zákonných příplatků a závisí i na množství odjetých směn a přesčasových hodin.

Podrobné informace sdělí každý člen Výboru osobně i telefonicky každému zaměstnanci. 


Výbor přeje nejen členům organizace, ale také všem zaměstnancům do Nového roku 2018 hodně zdraví a štěstí.


Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Host:

  • p. Martin Klaudy - člen dozorčí rady DPmD, a.s.

Výbor ZOOS DPMD