Žádost o zřízení sociálních zařízení

03.08.2019

Výbor odborové organizace po prostudování odpovědi z odboru komunikací a dopravy Magistrátu města Děčína ze dne 05. 10. 2018 (č.j. MDC/91606/2018) žádá vedení DPmD, a.s. o zřízení uzamykatelných sociálních zařízení s tekoucí vodou pro řidiče (s přihlédnutím na Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.§54) na těchto konečných stanicích:

  • Březiny (linka 204);
  • Krásný Studenec (linka 210);
  • Bělá (linka 212)

Výbor ZOOS DPMD