"UŠI PRO VOJTU 2018"

14.06.2018

Pomoc pro Vojtu skončila

OS DOSIA uzavřela charitativní akci "UŠI PRO VOJTU", ke které se připojila i naše organizace s výslednou částkou 75.460,- Kč. Částka byla předána Vojtovi na plenární schůzi v Kožlanech.

Tímto děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli.


Napsáno: 13. 03. 2019

Vážení kolegové a kolegyně

Na Plenárním zasedání Odborového svazu DOSIA sekce MHD a VSD v Praze ve dnech 8. - 9. 11. 2017 byl Odbory zaměstnanců DPO a.s. (DP Ostrava) odborový svaz požádán o záštitu nad Benefiční akcí pro Vojtu. Plenární zasedání tuto akci schválilo.
Zároveň OS a OO požádala naší ZO OS DOSIA DP AUTOBUSY Kačerov o opětovnou spolupráci při uspořádání benefiční akce, které jsou organizátorky Libuše Tořová a Andrea Varajová. Akce nese jméno:

"UŠI PRO VOJTU 2018"

Proč "Uši pro Vojtu" ? Vojta je prima kluk, který by rád žil a pracoval jako každý z nás, ale bohužel trpí téměř úplnou ztrátou sluchu (99,96% a 98,94%). Tato diagnóza mu neumožňuje se zapojit do běžného života. K tomu, aby mohl fungovat jako každý z nás potřebuje naslouchátka, která mu umožní slyšet, ale bohužel jsou velice nákladná a rodiče již nemají finanční možnosti jak mu pomoci. Protože Vojta má velký zájem se vyučit a být tak jako my platným členem naší společnosti, je uspořádána tato akce pro finanční přispění na pořízení těchto naslouchátek.

Nyní chci požádat o pomoc vás všechny, kteří jste již několikrát dokázali, že cizí osud vám není lhostejný a umíte táhnout za jeden provaz, když se může někomu pomoci. Umíte zahodit za hlavu třenice, rozbroje, antipatie a máte před sebou jediný společný cíl - POMOCI !!!

Stejně jako v loňském roce, kdy se dělala akce pro Adélku z Ústí n/L. noste k rukám předsedy Výboru věci které už ve Vaši domácnosti dosloužili, nebo již ztratili platnost a on je 12. - 14. 6. 2018 na plenárním zasedání OS DOSIA v Kožlanech promění na peníze, které společně s ostatními OO při OS DOSIA předáme přímo do rukou Vojty Šafáře, jako celek s již získanými fin. prostředky.

Proto každý, koho tato akce oslovila, má možnost přispět, ať již finančně nebo svou účastí na některé pořádané akci.

Pořádané akce budou následně zde uveřejněné.

V případě finančního příspěvku či bližší informaci, kontaktujte předsedu Výboru p. Jiřího Vašáka.