Přesčasové hodiny

26.03.2021

Upozornění pro řidiče

Upozorňuji všechny řidiče, že výzva k podpisu přesčasových hodin je trochu zavádějící. Dle Zákoníku práce § 93 může zaměstnavatel nařídit 150 hodin přesčasové práce ročně bez souhlasu zaměstnance. Podpis zaměstnance (ke kterému jste byli teď vyzváni) se týká dalších 266 hodin přesčasové práce, ke kterým potřebuje zaměstnavatel už váš souhlas. Maximální roční limit přesčasové práce je 416 hodin a souhlas je možný podepsat kdykoliv během roku.