Jsme odborová organizace při DpmD, a.s.

Prémie za hodiny

19.08.2019

Od 01. 08. 2019 dochází ke změně ve vyplácení výkonnostní odměny, která je pro řidiče výhodnější.

Tato odměna se zvyšuje vždy o 1 %, za každých celých 8 hodin vyplývajících z rozpisu směn řidičů nad rámec měsíčního fondu.

Dříve se týkala pouze odpracovaných hodin nad rámec pracovního fondu.

K této změně dochází díky vstřícnosti pana ředitele ing. Bárty. 


Výbor ZOOS DPMD