Prémie za hodiny

19.08.2019

Od 01. 08. 2019 dochází ke změně ve vyplácení výkonnostní odměny, která je pro řidiče výhodnější.

Tato odměna se zvyšuje vždy o 1 %, za každých celých 8 hodin vyplývajících z rozpisu směn řidičů nad rámec měsíčního fondu.

Dříve se týkala pouze odpracovaných hodin nad rámec pracovního fondu.

K této změně dochází díky vstřícnosti pana ředitele ing. Bárty. 


Výbor ZOOS DPMD