Pojištění 2019

14.11.2018

Důrazně upozorňujeme, že pojištění zodpovědnosti při výkonu povolání na rok 2019 se musí bezpodmínečně zaplatit do 19. 12. 2018 u pana Matase. Ceny se nemění.

Staré pojištění zanikne k 31. 12. 2018.

Zájemci o pojištění právní ochrany u pojišťovny DAS se musí nahlásit u p. Matase a zaplatit pojistné do 14. 12. 2018, aby byli pojištěni od 01. 01. 2019. Nabídky obou pojištění budou vyvěšeny na všech pracovištích. 


Výbor ZOOS DPMD