Pernamentky

22.09.2018

Výbor zajistil 4 ks permanentek na utkání HC Děčín, které lze vyzvednout v dílnách a na dispečinku, u službu konajícího dispečera.

Permanentky je nutné po zápase vracet, aby se dostalo na ostatní zájemce z řad odborářů.


Výbor ZOOS DPMD