KS 2021 mzdové navýšení

22.01.2021

Dne 20. 01. 2021 proběhlo třetí kolo kolektivního vyjednávání, na kterém došlo k dohodě na navýšení základní hodinové mzdy:

  • u řidičů na 132 Kč/h (cca 2,5%),
  • u dělnických profesí o 2% s tím, že výsledná částka bude zaokrouhlena na celé Kč,
  • u THP bude případné navýšení mzdy řešeno individuálně vedením DPmD.

Výše všech ostatním příplatků a výkonnostních odměn zůstávají nezměněny.

Dále byl dohodnut stravenkový paušál ve výši 60 Kč za stejných podmínek, které platily u stravenek.

ZV akceptoval menší navýšení mezd, než původně požadoval, s ohledem na současnou ekonomickou situaci, situaci v ostatních dopravních podnicích a zvýšení čisté mzdy, které souvisí se snížením daně z příjmu při zrušení superhrubé mzdy.

S dotazy se obracejte na členy ZV.

Děkujeme všem za podporu a pochopení.

Výbor ZOOS DPMD