Stanovisko Výboru ke KS 2020

12.12.2019

Vážený pane řediteli,

dle naší domluvy Vám sděluji, že Vámi předložený návrh na mzdové navýšení základní hodinové mzdy v kategorii řidičů o 6,7% na 128 Kč, u dělnických profesí diferencovaně o 5%, u THP o 4%, navýšení příplatku za práci v noci z 10% na 15% a příplatku za řízení autobusu z 0,50 na 0,80 Kč odmítáme.

Výbor se domnívá, že základní hodinová mzda řidičů by měla být nejméně na úrovni zaručené hodinové mzdy v dané skupině prací pro rok 2020 (cca 129,60 Kč). Víme, že Nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě se netýká firem s uzavřenou kolektivní smlouvou a jedná se o mzdu, do které lze započítat odměny a prémie, ale dle našeho názoru jsou odměny a prémie motivační částí mzdy a při zahrnutí do minimální zaručené mzdy jakákoliv motivace postrádá smysl.

U dělnických profesí, které jsou v naší firmě dle statistik dlouhodobě podfinancované, a společně s řidiči jsou pro podnik nepostradatelné, navrhujeme větší navýšení a přikláníme se spíše k možnosti navýšení o jednotnou částku v Kč než v %.

Předložené návrhy vychází ze současné situace v podniku a myslíme si, že by mohly pomoci stabilizovat počet zaměstnanců, zabránit jejich odchodu do jiných firem a hlavně přilákat nové zaměstnance.

Výbor závěrem konstatuje, že se zlepšila komunikace s vedením Dopravního podniku, které s větší vstřícností a pochopením nahlíží na naše problémy a požadavky. Proto doufáme, že se jako každý rok dohodneme při vyjednávání na přijatelném kompromisu. 


Výbor ZOOS DPMD