KS 2019 podepsána

11.02.2019

Dne 08. 02. 2019 byla podepsána Kolektivní smlouva pro rok 2019, jejíž platnost je od 01. 01. 2019. Výbor za úspěch považuje vyjednání plošného navýšení pro všechny zaměstnance ve výši cca 8%.

U řidičů je to navýšení o 9, 15 Kč/h.

U dělnických kategorií si lze spočítat nový základ tímto způsobem: starý tarif x 1,08 = nový tarif, ale na některých pracovištích bude výši navýšení určovat vedoucí pracoviště.

Bohužel bylo vedením odmítnuto navrhované navýšení jakýchkoliv příplatků a náhrad.

Výbor při vyjednávání upozornil, že pokud bude pokračovat stejný vývoj přesčasové práce jako v loňském roce, bude iniciovat otevření Kolektivní smlouvy a jednat o zohlednění přesčasů, pohotovostí a ostatních náhrad.

Další postup ZV se však bude odvíjet od toho, jak budeme my všichni přistupovat k přesčasovým hodinám, respektive k podepsání dalších přesčasových hodin nad rámec 150 hodin dle Zákoníku práce. V případě menšinové podpory ze strany řidičů se výrazně snižují šance na úspěch při jednání s vedením DPmD, a.s. 


Výbor ZOOS DPMD