KONFERENCE 2024

17.01.2024

USNESENÍ

Dne 13. 01. 2024 proběhla konference odborové organizace, která přijala toto usnesení:

Konference schvaluje:

- rozpočet na rok 2024,

- zrušení vánočních kolekcí a převedení peněz do dárkových poukázek.

Konference dala mandát ZV trvat při vyjednávání o navýšení základních hodinových mezd v souladu s naším návrhem ze dne 12.12.2023, který byl písemně zaslán vedení DP.

Konference vyjádřilasouhlas s jakýmikoliv kroky ZV a adekvátní reakcí k prosazení těchto cílů při vyjednávání dle aktuální situace.

Konference pověřila ZV k jednání s vedením DP zejména k problematice jízdních řádů, rozvrhu směn, plánování dovolené a zlepšení podmínek k práci.

Pozvánka a program

POZVÁNKA

Zveme všechny členy odborové organizace DPMD, a.s. na konferenci, která se koná v sobotu 13. 01. 2023 od 14:30 hodin v restauraci CORSO Děčín, nám. 5. května 127, Staré Město. Předpokládaný konec je v 18:00 hod. 

Program schůze

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva BOZP
 4. Zpráva o hospodaření základní organizace za rok 2022
 5. Návrh a schválení rozpočtu základní organizace na rok 2024
 6. Stav členské základny
 7. Zpráva o činnosti ZV od minulé konference
 8. Zpráva o činnosti revizní komise
 9. Zpráva p. Vašáka o jednáních v dozorčí radě
 10. Kolektivní vyjednávání
 11. Diskuse
 12. Závěr

Občerstvení je zajištěno a parkování je možno v přilehlých ulicích.

Těšíme se na Vaši účast, na Vaše názory, náměty k naší práci a nápady ke kolektivnímu vyjednávání.

Aktualizace: 28. 12. 2023