KONFERENCE 2022

29.01.2023

USNESENÍ

Konference schvaluje:

 • rozpočet na rok 2023,
 • příspěvek ve výši 1 000 Kč při životním jubileu*
 • příspěvek ve výši 2 000 Kč při prvním odchodu do důchodu od 1. 1. 2023* 

*podmínkou vyplacení je minimálně 5 let členství v naší OO a bezdlužnost).


Konference dala mandát:

 • ZV trvat při vyjednávání na navýšení základních hodinových mezd u řidičů minimálně o 10% a u dalších kategorií podle předloženého návrhu vedení DP.

Konference vyjádřila souhlas:

 • s jakýmikoliv kroky ZV k prosazení těchto cílů při vyjednávání.

Pozvánka a program

POZVÁNKA

Zveme všechny členy odborové organizace DPMD, a.s. na konferenci, která se koná 28. 1. 2023 od 14 hodin v restauraci CORSO Děčín, nám. 5. května 127, Staré Město. Předpokládaný konec je v 17 hodin. 

Program schůze

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva BOZP
 4. Zpráva o hospodaření základní organizace za rok 2022
 5. Návrh a schválení rozpočtu základní organizace na rok 2023
 6. Stav členské základny
 7. Zpráva o činnosti ZV od minulé konference
 8. Zpráva o činnosti revizní komise
 9. Zpráva p. Klaudyho a p. Vašáka o jednáních v dozorčí radě
 10. Kolektivní vyjednávání
 11. Diskuse
 12. Závěr

Občerstvení je zajištěno a parkování je možno v přilehlých ulicích.

Těšíme se na Vaši účast, na Vaše názory, náměty k naší práci a nápady ke kolektivnímu vyjednávání.

Aktualizace: 04. 01. 2023

Přesunutí Konference

Výbor rozhodl přesunout konferenci naší odborové organizace na leden nebo únor 2023 z důvodu pozdějšího vyjednávání o kolektivní smlouvě s vedením DP. 

Aktualizace: 30. 10. 2022