KONFERENCE 2020-2021

18.11.2021

USNESENÍ

Konference schvaluje:

 • rozpočet pro rok 2022
 • směrnici Zásady hospodaření Odborové organizace zaměstnanců DPmD a.s. 

Konference souhlasí:

 • s požadavkem na zvýšení základních mzdových tarifů o 15% u řidičů, 15% u dělnických profesí a 5% u THP. 

POZVÁNKA

Zveme všechny členy odborové organizace DPMD a.s. na konferenci, která se koná 14. 11. 2021 od 14 hodin v restauraci CORSO Děčín, nám. 5.května 127, Staré město. Předpokládaný konec je v 17 hodin.

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva BOZP
 4. Zpráva o hospodaření základní organizace za rok 2020 a 2021
 5. Návrh a schválení rozpočtu základní organizace na rok 2022
 6. Stav členské základny
 7. Zpráva o činnosti ZV od minulé konference
 8. Zpráva o činnosti revizní komise
 9. Zpráva p. Klaudyho o jednáních v dozorčí radě
 10. Kolektivní vyjednávání
 11. Diskuse
 12. Závěr

Občerstvení je zajištěno a parkování je možno v přilehlých ulicích.

Všichni účastníci konference musí splňovat proti-epidemiologická opatření proti COVIDU19, dle aktuálních nařízení vlády.

Těšíme se na Vaší účast, Vaše názory/náměty k naší práci nebo ke kolektivnímu vyjednávání.

vytvořeno: 01. 12. 2020