KONFERENCE 2019

17.11.2019

USNESENÍ

Členská schůze bere na vědomí:

Zveme všechny členy odborové organizace DPMD, a.s. na konferenci, která se koná 17.11.2019 od 14 hodin v restauraci Slovanský dům, Teplická 350/52, Děčín IV. Předpokládané ukončení v 17 hodin. 

 1. informaci o stavu členské základny;
 2. předběžný výsledek hospodaření za rok 2019;
 3. námět na kulturní akce na rok 2020;
 4. zprávu BOZP;
 5. zprávu revizní komise;
 6. zprávu o jednání dozorčí rady;
 7. zprávu o činnosti Výboru od minulé konference.

Členská schůze schvaluje:

 1. rozpočet na rok 2020;
 2. příspěvek ve výši 5 000 Kč na každoroční charitativní akci pod záštitou OS DOSIA.

Děkujeme všem, kteří se konference zúčastnili.

POZVÁNKA

Zveme všechny členy odborové organizace DPMD, a.s. na konferenci, která se koná 17. 11. 2019 od 14 hodin v restauraci Slovanský dům, Teplická 350/52, Děčín IV. Předpokládané ukončení v 17 hodin.

Program:

 1. Zahájení;
 2. Schválení programu jednání;
 3. Zpráva BOZP;
 4. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2018;
 5. Návrh a schválení rozpočtu ZO na rok 2019;
 6. Stav členské základny;
 7. Zpráva o činnosti Výboru od minulé konference;
 8. Zpráva o činnosti revizní komise a její doplnění;
 9. Zpráva p. Klaudyho o jednání v DR;
 10. Kolektivní vyjednávání;
 11. Diskuse;
 12. Závěr 

Na konferenci je zajištěno občerstvení. Parkování v přilehlých ulicích je v neděli zdarma. Těšíme se na Vaší účast a na Vaše názory a náměty k naší práci a kolektivnímu vyjednávání.

Napsáno: 18. 10. 2019