KONFERENCE 2018

18.03.2018

USNESENÍ

Členská schůze bere na vědomí:

 1. informaci o stavu členské základny;
 2. výsledek hospodaření za rok 2017;
 3. seznam kulturních akcí na rok 2018;
 4. součinnost s DP měst Ústí nad Labem, Mostu a Litvínova, Chomutova a Jirkova a Prahy-Kačerova a doporučuje ve spolupráci pokračovat. 

Členská schůze schvaluje:

 1. rozpočet na rok 2018;
 2. příspěvek v případě úmrtí odboráře ve výši 5 000 Kč;
 3. příspěvek na charitativní akci "Uši pro Vojtu" ve výši 5 000 Kč;
 4. doplnění volební komise o pana Josefa Herynka.

ZÁPIS ZE SCHŮZE

Členské schůze se zúčastnilo 21 odborářů a 4 hosté (předseda ZO DPmUL Jan Hampejs, předseda DPmML Oldřich Chyba, předseda ZO DPmP-Kačerov Stanislav Brož, hospodář ZO DPmP-Kačerov Vladimír Mašek)

Schůze proběhla dle plánovaného programu, který byl schválen.

Předseda Jiří Vašák přednesl příspěvek týkající se BOZP, kulturních a společenských aktivitách ZO, stavu členské základny a zprávu o činnosti ZV od minulé členské schůze.

Hospodář Pavel Matas seznámil účastníky o hospodaření ZV za rok 2017 a s rozpočtem na rok 2018, který byl schválen.

Poté proběhla volba nového člena revizní komise, pana Josefa Herynka. Komise bude pracovat ve složení Milan Kácha a Josef Herynk.

S obsáhlým příspěvkem týkajícím se práce v dozorčí radě vystoupil Martin Klaudy.

Dále vystoupili hosté, předseda ZO DPmUL Jan Hampejs a předseda DPmML Oldřich Chyba, kteří podali informace o svých odborových organizacích. Poté vystoupil host předseda ZO DPmP-Kačerov Stanislav Brož, který seznámil odboráře o další charitativní akci pod záštitou OS DOSIA "Uši pro Vojtu".

Na závěr proběhla diskuse, ve které vystoupili někteří zúčastnění členové s chválou i kritikou práce odborové organizace.

Tímto ještě jednou ZV děkuje všem přítomným za účast.

POZVÁNKA

Zveme všechny členy odborové organizace DPmD, a.s. na členskou schůzi, která se koná 18. 03. 2018 od 14 hodin v restauraci Slovanský dům, Teplická 350/52, Děčín IV. Předpokládané ukončení v 17 hodin. 

Program:

 1. Zahájení;
 2. Schválení programu jednání;
 3. Zpráva BOZP;
 4. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2017;
 5. Návrh a schválení změny použití finančních prostředků ZO;
 6. Návrh a schválení rozpočtu ZO na rok 2018;
 7. Stav členské základny;
 8. Zpráva o činnosti Výboru od minulé konference;
 9. Zpráva o činnosti revizní komise a její doplnění;
 10. Vystoupení hostů;
 11. Diskuse;
 12. Závěr 

Jako hosté jsou pozváni:

 • předseda ZV DPmÚL p. Jan Hampejs,
 • předseda ZV DPmML p. Oldřich Chyba,
 • předseda ZV DPmCHJ p. Miloslav Šťastný,
 • předseda ZV DPP Kačerov p. Stanislav Brož. 

Na konferenci je zajištěno občerstvení. Parkování v přilehlých ulicích je v neděli zdarma. Těšíme se na Vaši účast.

Napsáno: 02. 03. 2018