KONFERENCE 2017

11.02.2017

Zápis ze schůze KONFERENCE

ze dne 17. 02. 2017

Přítomni:

  • 17 členů organizace
  • 3 hosté

  • Schůze proběhla dle plánovaného programu, do kterého byly aktuálně zařazeny další 2 body (návrh na obsazení místa v dozorčí radě a zkrácení volebního období Výboru odborové organizace), který byl schválen.
  • Pan Pavel Rožánek přednesl příspěvek týkající se BOZP a kulturních a společenských aktivitách odborové organizace.
  • Pan Pavel Matas seznámil účastníky o hospodaření Výboru za rok 2016 a s rozpočtem na rok 2017, který byl schválen. Dále informoval o stavu členské základny
  • Proběhla volba revizní komise ve složení: předseda p. Miroslav Dvořák a člen p. Milan Kácha.
  • Jednomyslně byla podpořena kandidatura pana Martina Klaudyho do dozorčí rady DPmD, a.s.
  • Členská schůze se jednomyslně usnesla na zkrácení volebního období na 2 roky s tím, že nové volby proběhnou v září 2017. Tímto žádáme všechny zájemce o práci ve Výboru aby se přihlásili předsedovi panu Jiřímu Vašákovi. 

Na závěr proběhla diskuse, která se týkala hlavně platů, platových tříd a plnění kolektivní smlouvy ze strany zaměstnavatele. Tímto ještě jednou děkujeme Všem přítomným za účast, podporu i kritiku.