Jednání s vedením DP

24.06.2019

Dne 24. 06. 2019 proběhlo jednání Výboru s vedením DPmD a.s. o možnosti doplnění Kolektivní smlouvy.

Výbor navrhl tyto změny:

  • zavedení výkonnostní odměny ve výši 15% pro brigádníky, kteří jsou zároveň kmenovými zaměstnanci Dopravního podniku;
  • zohlednění turnusových přesčasových hodin;
  • zvýšení odměny za pohotovost.

Vedení DP naše návrhy předá představenstvu a o jeho rozhodnutí nás bude informovat.

Dále byl projednáván návrh Výboru, ohledně možnosti natankování vozů na CNG před koncem pracovní doby, pokud to dovoluje časový prostor ve vozovém jízdním řádu, i když to v něm není uvedeno. Toto bude projednáno i s dispečery.

Dalším bodem byl návrh na zrušení náhradních jízdenek. Znovu byl otevřen problém chybějících sociálních zařízení na některých linkách, který bude dále projednáván.

V červenci 2019 bude vyplacena dle Kolektivní smlouvy stabilizační odměna a tzv. 13. plat bude možná vyplacen v měsíci srpnu nebo v září. 


Výbor ZOOS DPMD