VII. sjezd OS DOSIA

20.09.2020

Ve dnech 17.-18. 09. 2020 se předseda Výboru p. Vašák zúčastnil jako delegát VII. sjezdu OS DOSIA.

Po projednání byly schváleny nové stanovy a zároveň nastaly změny na pozicích ve výkonné radě, předsednictvu a sněmu OS DOSIA.

Kromě jiných hostů se sněmu zúčastnil a promluvil předseda Sdružení dopravních podniků PhDr. Jiří Špička, který obsáhle informoval o předpokládaných dopadech koronavirové krize na mzdovou oblast v dopravě.

Jakékoliv podrobnosti sdělí osobně předseda Výboru nebo budou zveřejněny, včetně nových stanov, na webu naší organizace www.zoosdpmd.cz nebo přímo na stránkách OS DOSIA.

Výbor ZOOS DPMD