Schůzka s DTN

15.05.2020

Dne 13. 05. 2020 proběhla schůzka mezi DTN p. Kaslem a Výborem.

  • Byli jsme informováni o znovuzavedení nočních spojů, nasazení kloubových autobusů do provozu od 1.6.2020 a o zrušení školních spojů do 30.6.2020.
  • Dále jsme byli informování o zrušení oslav 70. výročí založení Dopravního podniku v Děčíně s tím, že se uvažuje o uspořádání společenské akce pro zaměstnance.
  • Byli jsme seznámeni s návrhem změn na lince 207, který je předložen ke schválení Radě města Děčína.
  • Z naší strany byl vznesen požadavek na dovybavení sociálních zařízení.
  • Dohodli jsme, že o finančních záležitostech budeme jednat až po ukončení nouzového stavu a po provedení auditu za rok 2019.

DTN p. Kasl vyslovil poděkování zaměstnancům, kteří se podíleli na dosavadním bezproblémovém zvládnutí současné mimořádné situace.

Výbor ZOOS DPMD