Připomínky k epidemii

15.03.2020

Výbor a zástupce zaměstnanců v dozorčí radě tímto předkládají své připomínky k nastalé situaci v Dopravním podniku vzhledem k preventivním podmínkám týkajících se epidemii koronaviru v České republice:

  • desinfekce madel autobusů 2x týdně, resp. u některých autobusů neproběhne vůbec vzhledem k pracovní době uklízečky do 22 hodin, je nedostačující,
  • slíbené ozónové čištění interiérů několika autobusů je opatření minimální a též nedostačující,
  • ani jedno z těchto opatření neřeší ochranu řidiče,
  • slíbené desinfekční gely na ruce pro řidiče jsou pouze sekundární a minimální ochranou.

Výbor navrhuje:

  • zamyslet se nad možností nástupu a výstupu pouze zadními dveřmi po vzoru ostatních DP v republice,
  • technicky zamezit přístup k místu řidiče od první sedačky. Technické provedení našich vozidel bez kabiny lepší možnost ochrany neumožňuje,
  • přejít na letní prázdninový jízdní řád vzhledem k malému počtu cestujících v těchto dnech.

Myslíme si, že zdraví řidičů je přednější než finanční ztráty vzniklé tím, že cestující bez časových kupónů budou jezdit zdarma.

Určitě je po podnik lepší "chráněný" řidič na trase než "nakažený" řidič, který nevyjede vůbec.

V Děčíně 15. 03. 2020

Jiří Vašák

Předseda ZV

Výbor ZOOS DPMD