KS 2020 vyjednána

21.01.2020

Dne 22. 01. 2020 proběhlo poslední kolo kolektivního vyjednávání, při kterém došlo k dohodě na KS pro rok 2020.

Změny se týkají hlavně mzdové oblasti:

  • u řidičů navýšení základní hodinové mzdy na 129 Kč/h;
  • u dělnických profesí MTZ navýšení o 7 Kč do základní hodinové mzdy;
  • u dělnických profesí opravy a údržby autobusů navýšení o 6 Kč do základní hodinové mzdy;
  • u ostatních dílenských profesí navýšení o 5%;
  • u THP navýšení o 3%.

Dále došlo ke změně v podmínkách pro vyplácení stabilizační odměny. Podrobnosti sdělí jakýkoliv člen ZV.

Po podpisu KS bude tato k dispozici u vedoucích středisek a na Skeletonu.

Vzhledem k tomu, že v našem podniku máme uzavřenou Kolektivní smlouvu, neplatí pro nás nařízení vlády ohledně zaručené nejnižší hodinové mzdy (Zákoník práce §112).

Výbor ZOOS DPMD