INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

16.08.2022

Zveřejňuji odpověď předsedy představenstva DPmD a.s. pana Machaly k návrhu ZV o možnosti vyplacení mimořádných odměn za 1. pololetí 2022 z důvodu inflace:

Vážený pane předsedo,

Váš podnět projednám na nejbližším představenstvu. Dosud jsme o podobné formě odměn neuvažovali, mimo jiné proto, že to současný napjatý rozpočet příliš neumožňuje. Pro Vaši informaci, naposledy byl zastupitelstvem upraven rozpočet v červnu tohoto roku, mimo jiné to navýšení reflektovalo kolektivní vyjednávání z ledna tohoto roku.

Určitě se ozvu, neváhejte se ozvat také.

Zdeněk Machala