UPOZORNĚNÍ

18.04.2022

Žádáme všechny řidiče, aby se zúčastnili voleb do dozorčí rady.

Kandidátem naší odborové organizace je opětovně pan Martin Klaudy, který s námi po celé jeho minulé volební období vzorně spolupracoval a má naší plnou důvěru.

Náš názor je takový, že v dozorčí radě jako zástupce zaměstnanců, by měl být především odborář, jelikož odboráři tvoří nadpoloviční počet zaměstnanců. A současně především řidič, jako zástupce nejpočetnější skupiny zaměstnanců.

Volby proběhnou 20. 4. 2022 od 14:00 do 21. 4. 2022 16:00 hod. O umístění volební urny se ještě rozhodne.

Předem děkujeme za podporu a ochotu volit.