Informace pro zaměstnance

26.01.2022

Dne 25. 01. 2022 proběhlo V. kolo vyjednávání o kolektivní smlouvě. Při tomto jednání došlo k dohodě o navýšení základních hodinových mzdových tarifů u řidičů o 8,5%, u dělnických profesí o 7,5% a u THP o 5%. Všechny prémie, odměny, příplatky a bonusy zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce.

Nová kolektivní smlouva bude podepsána v nejbližších dnech a její platnost bude zpětně od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2023. Bližší informace poskytnou členové Výboru.

Tímto děkujeme všem zaměstnancům i některým brigádníkům, kteří nás podporovali.

Obrovský dík ale patří těm, kteří nám pomáhali aktivně svou osobní statečností, trpělivostí a solidaritou! Tito lidé totiž vybojovali toto navýšení!!!

Doufáme, že i ostatní zaměstnanci pochopili, že pokud budeme jednotní, solidární a trpěliví, tak můžeme dosáhnout úspěchu.