Informace pro zaměstnance

19.12.2021

Dne 17. 12. 2021 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání, na kterém opět nedošlo k dohodě.

Vedení DP nabídlo navýšení základních mzdových tarifů u řidičů o 4% a u ostatních o 3%. Tento návrh byl Výborem okamžitě odmítnut jako nedostačující zejména s přihlédnutím na všeobecné zdražování, inflaci atd.

Výbor upozornil na porušování zákoníku práce při obsazování několika směn z volna a to jak ze strany zaměstnavatele ale i řidičů.

Další kolo vyjednávání proběhne v lednu.

Opětovně doporučujeme všem řidičům odteď zvážit svoji přesčasovou práci a vstřícnost při obsazování směn z volna. Samozřejmě počítáme i s podporou brigádníků. Zároveň prosím o zvážení podepsání souhlasu s přesčasovými hodinami nad limit daný zákoníkem práce, který se bude od ledna podepisovat. Pokud jsou vypraveny všechny spoje, nemá magistrát důvod řešit jakékoliv mzdové navýšení v DP.