Informace pro zaměstnance

17.11.2021

Dne 14. 11. 2021 se uskutečnila konference odborové organizace, která se usnesla trvat na požadavku o navýšení mzdových tarifů o 15% u řidičů, 15% u dělnických profesí a 5% u THP. Zároveň konference vyjádřila podporu závodnímu výboru při dalším vyjednávání.

Proto se obracíme na všechny zaměstnance, zejména řidiče, aby zvážili svou přesčasovou práci, která sice navyšuje mzdu, ale neodráží počet odpracovaných hodin a situaci s nedostatkem řidičů. Pokud si řidiči odjedou jen svůj měsíční turnusový výkon, bude vidět, kolik řidičů chybí a budeme mít argument pro další vyjednávání.

Doufáme, že nás v tomto podpoří i brigádníci.

Je jen na nás, jestli si svou jednotou a solidárností vybojujeme navýšení mezd.