Lékařské prohlídky

14.08.2018

Vzhledem k neustálým dotazům týkajících se preventivních prohlídek upřesňuji:

Řidič může jít na preventivní prohlídku vyžadovanou zaměstnavatelem a všechny ostatní vyšetření s ní související (např. vyzvednutí potřebné dokumentace u svého praktického lékaře) mimo směnu (z volna) a nezbytně nutná doba mu bude proplacena v průměru.

Musí si předem vyzvednout u dispečera nebo p. Kristka (vedoucí dopravy) propustku a nechat si ji u všech lékařů, které navštíví, potvrdit, a následně ji odevzdá na stejném místě. 


Výbor ZOOS DPMD