Nespokojenost s turnusem

17.06.2018

Vzhledem k narůstající nespokojenosti s turnusem T.S. 22 (plynové autobusy), žádáme všechny řidiče o jejich připomínky a názory k tomuto turnusu.


Výbor přeje Všem odborářům příjemné prožití letních dovolených a jejich dětem krásné prázdniny. 

Výbor ZOOS DPMD