Jednání na magistrátu

01.12.2017

INFORMACE Z JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍNA 

Dne 1. 12. 2017 se uskutečnilo více jak dvouhodinové jednání se zástupci vedení města na žádost Výboru odborové organizace DpmD (dále jen Výbor) v budově magistrátu města Děčín, jehož se účastnil kompletní Výbor (pánové Vašák, Smutný, Freiberg), člen DR (p. Klaudy), primátorka města Mgr. Blažková, náměstci Mgr. Cermonová a Ing. Anděl a zastupitel a zároveň předseda představenstva DpmD Ing. Raška.

Důvodem k oslovení primátorky se žádostí o setkání bylo neúspěšné vyjednávání s vedením podniku o Kolektivní smlouvě na rok 2018 (dále jen KS2018), kdy ze strany vedení nebyl akceptován v podstatě ani jediný požadavek z návrhu Výboru týkající se mzdové oblasti.

Zásadní informace na jednání získané:

  1. Dne 30. 11. 2017 proběhla schůze zastupitelstva, kde bylo schváleno jednomyslně navýšení mezd u řidičů DpmD o 10% (což představuje zákonem stanovených 108,80 /h.), u ostatních profesí o 5%.
  2. Na další možné navýšení mezd nemá nyní město údajně prostředky v rozpočtu a v tuto chvíli o něm ani neuvažuje.
  3. Výboru bylo jednoznačně doporučeno při dalším vyjednávání o KS2018 požadovat alespoň částečné navýšení mezd z prostředků podniku samotného, kterými údajně jistě disponuje.
  4. Obě strany se domluvili na dalším jednání přibližně v průběhu března 2018, kdy bude mít město jasně patrný výsledek hospodaření za rok 2017. V případě kladného zůstatku (podle Ing. Anděla by mělo jít odhadem o cca 5-6 mil. Kč) lze otázku mezd v DpmD znovu otevřít. Z toho vyplývá, že bude jednoznačně snahou Výboru tuto možnost zakotvit do KS2018.

S výsledkem jednání není Výbor v žádném případě spokojen a teprve další kola kolektivního vyjednávání ukáží, jaké jsou naše možnosti. Nicméně je jasné, že budeme potřebovat Vaši velkou podporu a samozřejmě uvítáme jakékoliv konstruktivní náměty a názory.

Podrobné informace podáme osobně a to jak všichni členové Výboru tak i člen DR p. Klaudy.

Výbor ZOOS DPMD