Pojištění pro odboráře

20.11.2017

Pro rok 2018 došlo k navýšení ceny pojistného u Pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání uzavřené přes odborovou organizaci. 

Výše pojistného je vyvěšena na nástěnkách a každý si může zvolit libovolnou výši plnění.

U pojistného plnění do 50 000 Kč bude příspěvek odborové organizace 500 Kč a u vyššího plnění 1 000 Kč. 

Zájemci o pojištění se musí do 10. 12. 2017 nahlásit panu Matasovi ( pokladna) a doplatit zbývající částku. 

Výbor ZOOS DPMD