Plenární zasedání OS

13.11.2017

Ve dnech 8. - 9. 11. 2017 se zúčastnil předseda Výboru plenárního zasedání Odborového svazu DOSIA, sekce MHD.

Projednával se rozpočet OS DOSIA, stav členské základny a různé právní předpisy.

Zároveň proběhla prezentace pojišťovny DAS, České pojišťovny a firmy, která se zabývá lázeňskými a relaxačními pobyty.

Jakékoliv doplňující informace sdělí osobně předseda Výboru

Výbor ZOOS DPMD