II. KONFERENCE 2018

03.11.2018

USNESENÍ

Členská schůze bere na vědomí:

 1. informaci o stavu členské základny;
 2. předběžný výsledek hospodaření za rok 2018;
 3. námět na kulturní akce na rok 2019;
 4. zprávu BOZP;
 5. zprávu revizní komise;
 6. zprávu o jednání dozorčí rady;
 7. zprávu o činnosti Výboru od minulé konference.

Členská schůze schvaluje:

 1. rozpočet na rok 2019;

POZVÁNKA

Zveme všechny členy odborové organizace DPMD, a.s. na členskou schůzi, která se koná 03. 11. 2018 od 13:00 hodin v restauraci Viadukt, Anenská 329/7 v Děčíně. Předpokládané ukončení v 16.00 hodin.

Program:

 1. Zahájení;
 2. Schválení programu jednání;
 3. Zpráva BOZP;
 4. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2018;
 5. Návrh a schválení rozpočtu ZO na rok 2019;
 6. Stav členské základny;
 7. Zpráva o činnosti Výboru od minulé konference;
 8. Zpráva o činnosti revizní komise a její doplnění;
 9. Zpráva p. Klaudyho o jednání v DR;
 10. Kolektivní vyjednávání;
 11. Diskuse;
 12. Závěr 

Na konferenci je zajištěno občerstvení. Parkování v přilehlých ulicích je v neděli zdarma. Těšíme se na Vaší účast a na Vaše názory a náměty k naší práci a kolektivnímu vyjednávání.

Napsáno: 18. 10. 2018