Informace pro zaměstnance

08.01.2021

Dne 06. 01. 2021 proběhlo druhé kolo kolektivního vyjednávání.

Vedení DpmD, a.s., odmítlo náš návrh na plošné zvýšení mezd o 6% s tím, že ke zvýšení mzdy dojde zrušením superhrubé mzdy. Bylo nám navrženo navýšení u řidičů na 131 Kč/h (cca o 1,5 %) a u ostatních zaměstnanců diferencovaně od 0 do 2%. Tento návrh ZV odmítl.

Oproti souhlasnému názoru vedení z prvního kola vyjednávání, byl zpochybněn náš požadavek na dovybavení autobusů kabinami z důvodu údajné zbytečnosti.

Došlo pouze k dohodě k možnosti zavedení stravenkového paušálu.

Další vyjednávání bude pokračovat po 13. 01. 2021 po zasedání vedení podniku s novým představenstvem.

Výbor ZOOS DPMD