Dodatek ke KS 2019 podepsán

18.07.2019

Dne 18. 07. 2019 byl podepsán dodatek ke Kolektivní smlouvě 2019 s platností od 01. 07. 2019.

Dodatek obsahuje:

  • navýšení odměny za pracovní pohotovost pro všechny zaměstnance z 20% na 25% průměrného hodinového výdělku;
  • navýšení výkonnostní odměny u řidičů o 1% za každých celých 8 hodin odpracovaných nad rámec měsíčního fondu hodin daných turnusem;
  • přiznání 15% výkonnostní odměny u kmenových zaměstnanců DPmD, kteří pracují jako řidiči na dohodu. Toto bude řešeno u každé smlouvy individuálně.

Dodatek bude umístěn na Skeleton a doplněn do písemné formy KS. 

Výbor velice děkuje Všem zaměstnancům, kteří nás podpořili a svým přístupem nám pomohli dosáhnout dalšího navýšení.


Výbor ZOOS DPMD