Novinky
přečtěte si, co je nového


Info Výboru

19.08.2019

Od 1. 8. 2019 dochází ke změně ve vyplácení výkonnostní odměny, která je pro řidiče výhodnější.

Info Výboru

03.08.2019

Tímto informujeme řidiče o odeslání následující žádosti vedení a předsedovi představenstva DPmD, a.s.:

Info Výboru

18.07.2019

Dne 18. 7. 2019 byl podepsán dodatek ke Kolektivní smlouvě 2019 s platností od 1. 7. 2019.

WhatsApp

27.06.2019

Po zkušenostech v aplikaci Messenger se rozšiřujeme také do aplikace WhatsApp. Ve skupině budou vkládány informace z ZOOS DPMD a DPmD. Skupina je uzavřená a příspěvky mohou vkládat pouze správci.

Pavel si dnes vybral elektrický invalidní vozík a další zdravotnické pomůcky, které mu budou ulehčovat následující měsíce.

Info Výboru

25.06.2019

Dne 24. 06. 2019 proběhlo jednání Výboru s vedením DPmD, a.s. o možnosti doplnění Kolektivní smlouvy (KS 2019).

Zápis Výboru

19.06.2019

body pro jednání s vedením DP, které se uskuteční dne 24. 06.2019 ohledně dodatku ke Kolektivní smlouvě (KS 2019), který se bude týkat mzdové oblasti. O výsledcích tohoto jednání Vás budeme neprodleně informovat.p. Předseda seznámil ostatní členy Výboru s výsledky plenární schůze OS DOSIA, která se konala v Kožlanech ve dnech 11.-13. 06. 2019

Zápis Výboru

21.05.2019

finanční dar ve výši 5.000,- Kč na charitativní akci pro Radečka z DP Most. Všechny informace k této akci jsou přístupné na našich stránkách;zakoupení cen do rybářské soutěže a rozpočítání vložených nákladů mezi všechny zúčastněné dopravní podniky;

Zápis Výboru

20.03.2019

připojení ke každoroční charitativní akci "Radeček" formou příspěvku, jehož výše bude upřesněna. Více informací ZDE;nákup reklamních předmětů a cen pro vítěze do soutěží pořádaných odborovou organizací;příspěvek ve výši 500 Kč pro dítě odboráře na letní tábor;

Radeček 2019

13.03.2019

Naše organizace se připojila ke sbírce Radeček 2019. Více informací ZDE.