Zápis Výboru

19.06.2019

Zápis ze schůze Výboru

ze dne 19. 06. 2019 

Přítomni:

  • p. Jiří Vašák;
  • p. Lubomír Freiberg;
  • p. Pavel Smutný

Nepřítomni:


Výbor schválil:


Výbor neschválil:


Výbor projednal:

  • body pro jednání s vedením DP, které se uskuteční dne 24. 06.2019 ohledně dodatku ke Kolektivní smlouvě (KS 2019), který se bude týkat mzdové oblasti. O výsledcích tohoto jednání Vás budeme neprodleně informovat.
  • p. Předseda seznámil ostatní členy Výboru s výsledky plenární schůze OS DOSIA, která se konala v Kožlanech ve dnech 11.-13. 06. 2019

Výbor vzal na vědomí:

  • OS DOSIA uzavřela charitativní akci "RADEČEK" pro rok 2019, ke které se připojila i naše organizace s výslednou částkou 111 811,- Kč.
    Částka byla předána rodičům malého Radečka na plenární schůzi v Kožlanech.
    Tímto děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli.

Zápis ke stažení