POZVÁNKA NA KONFERENCI 2018

02.03.2018

POZVÁNKA

Zveme všechny členy odborové organizace DPmD, a.s. na členskou schůzi, která se koná 18. 03. 2018 od 14 hodin v restauraci Slovanský dům, Teplická 350/52, Děčín IV. Předpokládané ukončení v 17 hodin. 

Program:

 1. Zahájení;
 2. Schválení programu jednání;
 3. Zpráva BOZP;
 4. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2017;
 5. Návrh a schválení změny použití finančních prostředků ZO;
 6. Návrh a schválení rozpočtu ZO na rok 2018;
 7. Stav členské základny;
 8. Zpráva o činnosti Výboru od minulé konference;
 9. Zpráva o činnosti revizní komise a její doplnění;
 10. Vystoupení hostů;
 11. Diskuse;
 12. Závěr 

Jako hosté jsou pozváni:

 • předseda ZV DPmÚL p. Jan Hampejs,
 • předseda ZV DPmML p. Oldřich Chyba,
 • předseda ZV DPmCHJ p. Miloslav Šťastný,
 • předseda ZV DPP Kačerov p. Stanislav Brož. 

Na konferenci je zajištěno občerstvení. Parkování v přilehlých ulicích je v neděli zdarma. Těšíme se na Vaši účast.

Napsáno: 02. 03. 2018