Jsme odborová organizace při DpmD, a.s.

POZVÁNKA NA KONFERENCI 2018

02.03.2018

POZVÁNKA

Zveme všechny členy odborové organizace DPmD, a.s. na členskou schůzi, která se koná 18. 03. 2018 od 14 hodin v restauraci Slovanský dům, Teplická 350/52, Děčín IV. Předpokládané ukončení v 17 hodin. 

Program:

 1. Zahájení;
 2. Schválení programu jednání;
 3. Zpráva BOZP;
 4. Zpráva o hospodaření ZO za rok 2017;
 5. Návrh a schválení změny použití finančních prostředků ZO;
 6. Návrh a schválení rozpočtu ZO na rok 2018;
 7. Stav členské základny;
 8. Zpráva o činnosti Výboru od minulé konference;
 9. Zpráva o činnosti revizní komise a její doplnění;
 10. Vystoupení hostů;
 11. Diskuse;
 12. Závěr 

Jako hosté jsou pozváni:

 • předseda ZV DPmÚL p. Jan Hampejs,
 • předseda ZV DPmML p. Oldřich Chyba,
 • předseda ZV DPmCHJ p. Miloslav Šťastný,
 • předseda ZV DPP Kačerov p. Stanislav Brož. 

Na konferenci je zajištěno občerstvení. Parkování v přilehlých ulicích je v neděli zdarma. Těšíme se na Vaši účast.

Napsáno: 02. 03. 2018