Pojištění 2021

13.10.2020

Jako každoročně OS DOSIA nabízí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli od pojišťovny Kooperativa a pojištění právní ochrany a zajištění právních služeb od pojišťovny D.A.S.

Obě nabídky budou vyvěšeny na všech pracovištích a našich webových stránkách www.zoosdpmd.cz/l/pojisteni-2021/ .

Smluvní podmínky a ceny zůstávají stejné jako v letošním roce.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je bezpodmínečně nutné zaplatit do 13. listopadu 2020 v pokladně panu Matasovi. Pokud to nestihnete, další možný termín pojištění je až od 2. čtvrtletí 2021. Na toto pojištění přispíváme 1 000 Kč. Vzhledem k pojistným událostem z poslední doby, doporučuji zvážení pojištění s vyšším plněním, které pokryje v případě vyšší škody 4,5 násobek průměrné měsíční mzdy, kterou může zaměstnavatel dle Zákoníku práce požadovat po viníkovi.

Pojištění od pojišťovny D.A.S. je nutné zaplatit do 4.prosince 2020 v pokladně u pana Matase a na toto pojištění odborová organizace nepřispívá.

Jakékoliv další informace poskytnou členové ZV.

Letáky pojištění

Výbor ZOOS DPMD