Info Výboru

03.10.2019

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

Od 1. 1. 2020 platí nové podmínky pro Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli uzavřené pro členy OS DOSIA. Nová pojistná smlouva je vyvěšena na všech pracovištích DPmD, a. s.

Je bezpodmínečně nutné zaplatit pojistku na rok 2020 do 13. 11. 2019 u pana Matase po výběru výše pojistného plnění. Pokud nebude zaplaceno do tohoto termínu, odborář může být následně pojištěn až od dalšího možného termínu (1. 4. 2020). Tudíž nebude pojištěn od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Více informací v přiloženém letáku.

Příspěvek odborové organizace činí 1200 Kč.


Info ke stažení