Info Výboru

03.08.2019

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

Tímto informujeme řidiče o odeslání následující žádosti vedení a předsedovi představenstva DPmD, a.s.:

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Závodní výbor odborové organizace po prostudování odpovědi z odboru komunikací a dopravy Magistrátu města Děčína ze dne 5. 10. 2018 (č.j. MDC/91606/2018) žádá vedení DPmD, a.s. o zřízení uzamykatelných sociálních zařízení s tekoucí vodou pro řidiče (s přihlédnutím na Nařízení vlády č.361/2007 Sb.§54) na těchto konečných stanicích

➢ Březiny (linka 204);

➢ Krásný Studenec (linka 210);

➢ Bělá (linka 212);


Info ke stažení