Info Výboru

18.07.2019

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

Dne 18. 7. 2019 byl podepsán dodatek ke Kolektivní smlouvě 2019 s platností od 1. 7. 2019.

Obsahuje:

  • navýšení odměny za pracovní pohotovost pro všechny zaměstnance z 20% na 25% průměrného hodinového výdělku,
  • navýšení výkonnostní odměny u řidičů o 1% za každých celých 8 hodin odpracovaných nad rámec měsíčního fondu hodin daných turnusem,
  • přiznání 15% výkonnostní odměny u kmenových zaměstnanců DPmD, kteří pracují jako řidiči na dohodu. Toto bude řešeno u každé smlouvy individuálně.

Dodatek bude umístěn na Skeleton a doplněn do písemné formy KS 2019

Výbor velice děkuje všem zaměstnancům, kteří nás podpořili a svým přístupem nám pomohli dosáhnout dalšího navýšení.


Info ke stažení