Info Výboru

25.06.2019

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

ze dne 24. 06. 2019 

Dne 24. 06. 2019 proběhlo jednání Výboru s vedením DPmD, a.s. o možnosti doplnění Kolektivní smlouvy (KS 2019).

Výbor navrhl tyto změny:

  • zavedení výkonnostní odměny ve výši pro brigádníky, kteří jsou zároveň kmenovými zaměstnanci Dopravního podniku;
  • zohlednění turnusových přesčasových hodin;
  • zvýšení odměny za pohotovost.

Vedení DP naše návrhy předá představenstvu a o jeho rozhodnutí nás bude informovat.

Dále byl projednáván návrh ZV, ohledně možnosti natankování vozů na CNG před koncem pracovní doby, pokud to dovoluje časový prostor ve vozovém jízdním řádu, i když to v něm není uvedeno. Toto bude projednáno i s dispečery.

Dalším bodem byl návrh na zrušení náhradních jízdenek.

Znovu byl otevřen problém chybějících sociálních zařízení na některých linkách, který bude dále projednáván.

V červenci bude vyplacena dle Kolektivní smlouvy stabilizační odměna a tzv. 13.plat bude možná vyplacen v měsíci srpnu nebo v září.

O dalším vývoji vás budeme informovat.


Info ke stažení