Konference 2019
Členská schůze

Zveme všechny členy odborové organizace DPMD, a.s. na konferenci, která se koná:

v neděli 17. 11. 2019 od 14:00 hodin

v restauraci Slovanský dům, Teplická 350/52, Děčín IV.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva BZOP
 4. Zpráva o hospodaření základní organizace za rok 2019
 5. Návrh a schválení rozpočtu základní organizace na rok 2020
 6. Stav členské základny
 7. Zpráva o činnosti Výboru od minulé Konference
 8. Zpráva o činnosti revizní komise
 9. Zpráva p. Klaudyho o jednáních v DR
 10. Kolektivní vyjednávání
 11. Diskuze
 12. Závěr

Na členské schůzi je zajištěno občerstvení. Parkování v přilehlých ulicích je v neděli zdarma.

Těšíme se na Vaší účast a na Vaše názory a náměty k naší práci a kolektivnímu vyjednávání.

Online návrhy

k programu na Konferenci 2019